Välkommen till Sensus

Detta är en avslutad IT-utbildning som pågick mellan 2005 och 2013. Vi vill tacka alla våra deltagare för den här tiden och hoppas att ni har haft lika kul som vi! Tack för oss!

Admin - Ihren Hallgren BäckTelefon 08-615 57 63 eller datautbildning.stockholm@sensus.seHuvudlärare - Daniel CronholmDaniel nås på 08-615 57 15eller på daniel.cronholm@sensus.se