Intro Intro

Office Word Windows och IKT Powerpoint Outlook och Internet Excel och Excel databas

 

 

Dessa övningar är lösenordsskyddade och även copyrightskyddade av IT för arbetslivet, Sensus studieförbund. Om du är f.d. elev hos oss och inte har tillgång till lösenordet. Kontakta din lärare eller mig /Daniel